Data centar

Data centar je naša usluga za djelomični ili potpuni outsourcing infrastrukture podatkovnog centra u oblak omogućavajući korisniku jednostavno upravljanje i potpunu kontrolu nad cijelom unajmljenom infrastrukturom uz maksimalnu učinkovitost te snižavanje kapitalnih i mjesečnih operativnih troškova hardvera i softvera koja se nalaze u mjesečnoj najmu

Data centar korisniku omogućuje:

  • smještaj njegovih aplikacija i podataka na virtualne privatne poslužitelje (engl. VM – Virtual Machine) te
  • povezivanje istih s virtualnom privatnom mrežom korisnika ili Internetom,

koristeći virtualizacijsku platformu tvrtke VMware  smještene na hardverskim resursima Tehnoline Telekoma. U sklopu usluge korisniku su na raspolaganju mogućnosti najma licenci proizvođača softvera Microsoft i RedHat.

Korisnik sklapanjem ugovora o korištenju usluge rezervira računalne resurse potrebne za virtualni podatkovni centar: broj virtualnih procesora, virtualni RAM, virtualni prostor na disku. Na zahtjev, korisnik povećava ili smanjuje zakupljene računalne resurse.

Prednosti usluge data centar

Osnovna prednost usluge vir2all data centar je u činjenici da korisnik zakupljuje točno onoliku količinu ICT resursa koja mu je potrebna, čime značajno smanjuje ukupan trošak budžeta namijenjenog za nabavku IT infrastrukture.

Dodatno model naplate usluge data centar, osigurava da korisnik plaća proporcionalno rezerviranoj količini resursa i njihovom korištenju.

Ostale prednosti usluge data centar:

  • Zakupljuje su točno onoliko resursa koliko je stvarno potrebno;
  • Osigurava povećanje efikasnosti IT-a kroz smanjenje potreba za intervencijama na hardveru, nabavi nove opreme, ugovaranju održavanja i sl.;
  • Osigurava kraće vrijeme za implementaciju novih IT servisa;
  • Osigurava kontinuitet poslovanja zbog visoke pouzdanosti sustava smještenog na dva zemljopisno odvojena podatkovna centra;
  • Skraćuje vrijeme oporavka IT servisa nakon incidenata;
  • Trošak IT infrastrukture prati stvarne potrebe korisnika;
  • Jamčeno manji TCO u odnosu na nabavku i smještaj ekvivalentne IT infrastrukture na vlastitoj lokaciji.

Infrastruktura za pružanje usluge data centar

Usluga je smještana na dva geografski odvojena podatkovna centra, koji su građeni sukladno najvišim standardima struke1) te osiguravaju raspoloživost od minimalno 99,982% na razini mjeseca. Podatkovni centri opremljeni su redundantnim sustavima napajanja, klimatizacije, protupožarne zaštite, kontrolom pristupa te kao takvi predstavljaju osnovni preduvjet za pružanje visoko-pouzdane usluge sigurnosne pohrane podataka. Podatkovni centri međusobno su povezani redundantnim i geografski neovisnim optičkim vezama

Provjeri dostupnost